حمایت مالی

۶۲۸۰۲۳۱۲۴۸۵۱۳۹۰۴
بانک مسکن ، بنام سید سعید محمدی وکیل
حمایت شما صرف توسعه سایت و شجره میشود

سادات جزایری ، تبلیغات

 

تومان

تعرفه تبلیغات در سایت سادات جزایری (حمایت) : 

بنر های بزرگ ۵۰۰.۰۰۰ تومان در ماه بالای سایت (چرخشی  ۵ تبلیغ) ، قیمت یکی از ۵ تصویر تبلیغاتی

بنر های بزرگ ۲۵۰.۰۰۰ تومان در ماه وسط سایت (چرخشی ۵ تبلیغ) ، قیمت یکی از ۵ تصویر تبلیغاتی

بنر های کوچک ۱۰۰.۰۰۰ تومان در ماه ( ثابت)

بنر تبلیغاتی صفحه حمایت : ۱۰۰.۰۰۰ تومان در ماه ( ثابت ) 

بنر تبلیغاتی صفحه معرفی سید نعمت الله جزایری : ۱۰۰.۰۰۰ تومان ( ثابت ) 

بنر تبلیغاتی صفحه معرفی خاندان های سادات  جزایری : ۱۰۰.۰۰۰ تومان ( ثابت ) 

پس از واریز تماس حاصل فرمایید 

۰۹۱۷۵۴۴۴۴۶۴

سعید وکیل